Dębno
gmina Leżajsk

 

glosuj button

 


 

Fragmentem wiersza z książki „Drogi do Dębna – historia, wspomnienia, teraźniejszość” zachęcamy Państwa do lektury opracowania dotyczącego Dębna, wsi leżącej w gminie Leżajsk, w miejscu szczególnym, u zbiegu Sanu i Wisłoka, której akt lokacyjny król Władysław Jagiełło podpisał 8 listopada 1397 roku w Lubaczowie. Nasza Mała Ojczyzna była świadkiem wielu niełatwych do obiektywnego opisania historii. Brzemienne w skutkach były wydarzenia mające miejsce na początku 1945r., kiedy z Dębna wysiedlona została tutejsza ludność ukraińska, a na jej miejsce przybyli przesiedleńcy z województwa lwowskiego i stanisławowskiego (z co najmniej 43 miejscowości). Tu rodziły się dramaty rodzin opuszczających własne domostwa i marzenia osiedleńców przybywających z Kresów Wschodnich. Ci osiedleńcy poczynając od 1945r. pisali nową historię, której cząstkę przedstawiamy.

 

01

 ,,Serce miejscowości” – widok na centrum wsi

 

Wirtualną wędrówkę po miejscowości  rozpoczynamy od miejsca o którym mówimy, że jest ,,sercem i duszą” wioski. Na ,,rynku” zlokalizowane są budynki sakralne, Zespół Szkół, plac zabaw, skatepark, boisko piłkarskie, zabytkowy cmentarz, pomnik przyrody i tablica upamiętniająca przesiedlenia. Jeśli interesujemy się historią to powinniśmy skierować nasze kroki do pobliskiego kościoła (1864r.) i Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, zabytkowego cmentarza (poł. XIX w.), czy 500 - letniego pomnika przyrody (dęba szypułkowego). Na pewno każdy pochyli głowę przechodząc obok tablicy upamiętniającej przesiedlenia naszych mieszkańców w 1945r. Warto również wstąpić do siedziby Sióstr Służebniczek (1936r.) czy zatrzymać się przy malowniczych i staranie wypielęgnowanych przydrożnych kapliczkach.

 

02

 Zabytkowy cmentarz grekokatolicki (w tle pomnik przyrody  i kościół)

 

Kontynuując bezpieczny spacer po wiosce (bardzo dobre drogi i chodniki), zmierzamy do ,,tonącego” w zieleni i kwiatach Zespołu Szkół, który może pochwalić się nowoczesną salą gimnastyczną, boiskiem i siłownią. Przy szkole swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, które w swoim CV ma realizację ok. 30 projektów na kwotę 700 tys. zł., cztery programy stypendialne (613 stypendystów), czy prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum. W szkole działa Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji Gminy Leżajsk. Ze szkoły trafiamy do Gminnego Ośrodka Kultury, będącego centrum życia kulturalnego wsi z którego korzystają zespoły śpiewacze, obrzędowe i grupy taneczne. Jest to również siedziba Koła Gospodyń Wiejskich – organizacji pozarządowej kultywującej tradycje naszych przodków.

 

03

Tradycja pielęgnowana przez KGW  - wieniec dożynkowy laureat konkursu na najładniejszy wieniec Gminy Leżajsk A.D. 2020

 

04

 Wielkanocne tradycje naszych ojców – straż grobowa ( turki) w Dębnie

 

05

 Łąka kwietna

 

O bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców dbają druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadający nowoczesny samochód bojowy. Jednostka OSP w br. obchodzi swoje 75-lecie. Wioska słynie z pieczołowicie pielęgnowanych zwyczajów i obrzędów (Orszak Trzech Króli, Koncert Kolęd, wigilia, dożynki czy straż grobowa - turki). Spacerując, trudno nie zauważyć prężnych zakładów pracy
tj. RWKS, Firma BROSPOL, REMAL czy Dom Weselny w Młynie. Nie można przejść obojętnie obok zagospodarowanych, zadbanych i pielęgnowanych społecznie skwerów, placów, rabat czy prywatnych posesji . ,,Perełką” przyrodniczą jest łąka kwietna, a miejscem wyróżniającym wioskę jest ujście Wisłoka do Sanu z punktem widokowym. Ciekawym wydarzeniem roku 2021 było wydanie przez Stowarzyszenie publikacji książkowej ,,Drogi do Dębna…” będącej skarbnicą wiedzy o naszej wiosce. Zachęcamy do odwiedzenia Dębna - mieszkają tu ludzie przyjaźni, otwarci i bardzo gościnni, którzy piszą swoją, nową historię po 1945r.

 

 


Miejscowości zakwalifikowane do drugiego etapu, biorące udział w głosowaniu internetowym:

 

Back to top