Centrum Tuszowa Narodowego z lotu ptakaTuszów Narodowy

 gmina Tuszów Narodowy

 

glosuj button

 

 

 

 


Sołectwo Tuszów Narodowy to siedziba gminy, położone jest przy drodze powiatowej, łączącej miejscowość z Mielcem i Tarnobrzegiem. To dawna wieś królewska, która zawdzięcza swoje początki pierwszym udanym próbom kolonizacji w widłach Wisły i dolnego Sanu, ogromnego terenu Puszczy Sandomierskiej. Pierwsze dokumenty o wiosce pochodzą z 1456 roku, potwierdzone w 1470 r. przez Jana Długosza.

 

Tuszów Narodowy charakteryzuje zwarta zabudowa, domy murowane jednorodzinne, kilka domów dawnej architektury drewnianej z przełomu XIX i XX wieku. Atutem miejscowości jest zabytkowy dom urodzenia generała Sikorskiego – obecnie Centrum Pamięci Generała. Innym obiektem zabytkowym jest kościół z 1904 roku wraz z wyposażeniem, przerobiony z dawnego spichlerza hr. Włodkowej i dawna plebania.

 

Pejzaż Tuszowa jest niezwykle malowniczy, wioska leży wśród pól i łąk, w sąsiedztwie lasów i zagajników. Wioskę wyróżniają piękne tereny zielone, zadbane posesje prywatne i budynki mieszkalne. Chodniki, rowy, pobocza sprzątane są na bieżąco. Tereny użyteczności publicznej odznaczają się piękną zielenią, kwiatami.

 Wielofunkcyjne boisko sportowe, urządzenia do ćwiczeń i kort tenisowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym

 

Wioska jest w pełni oświetlona, z bardzo dobrą siecią dróg i chodnikiem, wiatami przystankowymi, parkingami przy miejscach użyteczności publicznej. Przebiega tu też linia kolejowa i jest przystanek PKP. Miejscowość jest dobrze skomunikowana z miastem. Na terenie wioski znajduje się siedziba Komisariatu Policji.

 

W wiosce funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gminna Biblioteka Publiczna z Centrum Pamięci gen. Sikorskiego, Ośrodek Zdrowia. Ponadto jest plac zabaw, kort tenisowy, boisko lekkoatletyczne, siłownia plenerowa, dom strażaka ze świetlicą, boisko do piłki nożnej z szatnią i trybunami. Na Placu gen. Sikorskiego oraz obok biblioteki można wypocząć, skorzystać z bezpłatnego Wi-Fi.

 

W Tuszowie działa wiele podmiotów gospodarczych, w tym bardzo duże, zatrudniające ponad 100 osób. W 2021 roku uchwalony został przez Radę Gminy Plan zagospodarowania terenu przy obwodnicy na ok 100 ha, z przeznaczeniem na tzw. Strefę Tuszów, tj. park usługowo-przemysłowy.

 

Na terenie wioski funkcjonuje lądowisko, kilka sklepów, stacja CPN oraz zajazd z możliwością dostarczenia posiłków na wynos.

 Fragment ekspozycji Centrum Pamięci gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym w domu jego urodzenia

 

W Tuszowie Narodowym zrealizowano wiele zadań z wykorzystaniem środków krajowych i unijnych, które znacząco wpłynęły na  podniesienie poziomu życia mieszkańców. Zadania sfinansowane ze środków zewnętrznych to m.in.: skanalizowanie wioski, wykonanie centrum rehabilitacyjnego z boiskiem lekkoatletycznych, remont i rozbudowa domu strażaka, budowa kortu tenisowego, remont i rozbudowa domu urodzenia gen. Sikorskiego, termomodernizacja budynków szkoły, urzędu gminy, remont Ośrodka Zdrowia. Miejscowa parafia korzysta od lat ze wsparcia dotacji województwa podkarpackiego, powiatu i gminy na remont zabytkowego kościoła i jego wyposażenia.

 

Na terenie miejscowości działa aktywnie Stowarzyszenie Awiatyczne im. Bodka Mrozka, zrzeszające pasjonatów lotnictwa. Ważną role pełni Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. gen. Sikorskiego, dbające o pielęgnowanie lokalnej historii i tradycji. Funkcjonuje tu również OSP, należąca do KSRG, dobrze wyposażona, angażująca się w działalność społeczną.  Prężnie działające KGW i Stowarzyszenie Tuszowska Ścieżka organizują różne wiejskie uroczystości. Lokalne organizacje w swych działaniach często korzystają z instrumentów wsparcia.

 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy wojny 1920 roku z terenu gminy Tuszów Narodowy na placu generała Sikorskiego

 

W Tuszowie w sposób szczególny pielęgnowane jest dziedzictwo historyczno-kulturowe. W stałym kalendarzu uroczystości znajdują obchody świąt narodowych oraz rocznic urodzin i tragicznej śmierci generała, w tym okrągłe rocznice mające zasięg ogólnopolski. Wydarzenia i postaci historyczne upamiętniane są poprzez pomniki i tablice - Golgota Wschodu i Golgota Smoleńska, figura św. Jana Pawła II, tablice z nazwiskami legionistów i  żołnierzy wojny 1920 roku z terenu gminy, pomnik i mural gen. Sikorskiego.

 

W Centrum Pamięci dokumentowana jest lokalna historia i dziedzictwo kulturowe. To jedyny w Polsce obiekt związany z generałem Sikorskim, który ocalał z wojennej i powojennej pożogi i w którym zgromadzono tak liczne pamiątki, w tym cenne rodzinne zdjęcia, albumy, listy do najbliższych, pisma oraz książki z dedykacjami generała. Przyjeżdża tutaj wiele wycieczek, osób indywidualnych i znamienitych gości, o czym świadczą wpisy w Księgach Pamięci.

 

Dla dzieci szkół z terenu gminy organizowane są lekcje historii lokalnej, konkursy wiedzy i turnieje oraz inne formy zajęć, mające utrwalać lokalne dziedzictwo historyczno-kulturowe.

 Przykładowa posesja prywatna na terenie Tuszowa Narodowego

 

Wyremontowany Ośrodek Zdrowia w Tuszowie Narodowym

 

 


Miejscowości zakwalifikowane do drugiego etapu, biorące udział w głosowaniu internetowym:

 

Back to top