Piękna Wieś Podkarpacka

Drewniany gotycki kościół w Haczowie umieszczony na liście UNESCO

HACZÓW

gmina Haczów

Zabytkowy kościół wpisany na list światowego Dziedzictwa UNESCOZabytkowy kościół wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCOHaczów, to malowniczy zakątek kraju położony wśród łagodnych wzgórz doliny Wisłoka, bogaty w tradycje, dawne obyczaje i folklor, które łącząc się z postępem i nowoczesnością, tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca.

 

Najcenniejszym zabytkiem Haczowa jest unikatowy w skali światowej, drewniany gotycki kościół, zbudowany w drugiej połowie XV wieku, który w 2003 r.  został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Po drugiej stronie Wisłoka znajduje się  Zespół Dworsko – Parkowy, będący niegdyś siedzibą rodu Urbańskich, dawnych właścicieli Haczowa. W odremontowanym Dworze znajduje biblioteka, czytelnia, oraz Galeria  Dzieł i Produktów Lokalnych. W skład Zespołu Dworsko – Parkowego wchodzi również oficyna dworska, murowana kaplica i oranżeria. W Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie znajduje się Sala Tradycji, w której zgromadzone są dobra kultury w miejscu ich tworzenia. W zbiorach GOKiW znajdują się m.in. unikatowe instrumenty muzyczne wykonywane od lat przez  Stanisława Wyżykowskiego twórcy liry korbowej, hełmy  paradne, malarstwo, rzeźby, obrazy wyszywane haftem krzyżykowym i haftem haczowskim oraz koronką szydełkową, ludowy strój haczowski zachowany do dziś. W Gminnej Bibliotece mieszczącej się w Dworze Haczowskim, oprócz pięknych strojów, starych ksiąg i przedmiotów należących do dawnych właścicieli dworu można obejrzeć wystawę starych fotografii ukazujących Haczów na przestrzeni dziejów.  

Dwór Haczowski w którym znajduje się Gminna Biblioteka PublicznaDwór Haczowski w którym znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna

 

Haczowianie dbają o kulturę i podtrzymuje się tradycje. W Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku, mieszkańcy mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć dla dzieci i dorosłych,  m.in z ogniska muzycznego, zajęć tanecznych, kółka plastycznego, zajęć ZUMBY, warsztatów artystycznych, gimnastyki, wieczorów filmowych, czy spotkań autorskich. Działa tutaj wiele grup mających wpływ na organizację wydarzeń kulturalnych jest to m.in. Orkiestra Dęta „Hejnał”, Zespół „Haczowianie”, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora „Aktywny Senior”, Stowarzyszenie InicJaTyWy, Drużyna Harcerska „Płomyki”. Co roku w Haczowie odbywa się dużo wydarzeń kulturalnych. Wśród najciekawszych cyklicznych imprez są: „Bieg im. Lotnej…”,  „Lato w Haczowie”, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych „Wianki nad Wisłokiem”, charytatywny koncert „Kolędujemy dla…”, Festiwal Rezonanse, Narodowe Czytanie,  Gminny Konkursu Pięknego Czytania pikniki rodzinne i wiele konkursów organizowanych przez Wójta Gminy Haczów, które zawsze gromadzą wielu uczestników.

Prywatna posesja z pięknym zagospodarowaniem zieleniPrywatna posesja z pięknym zagospodarowaniem zieleni

 

W listopadzie 2021 r. Polska Agencja Prasowa ogłosiła wyniki rankingu „Gmina dobra do życia”, w którym Haczów uzyskał wysoką pozycję. Ranking powstał na bazie blisko 50 wskaźników z różnych obszarów: m. in. środowiskowych, demograficznych, społeczno-ekonomicznych, czy infrastrukturalnych. OZespół HaczowianieZespół Haczowianieznacza to, że w Haczowie dobrze się mieszka. W trosce o rozwój miejscowości i poprawę warunków życia mieszkańców co roku przeprowadzanych jest szereg inwestycji.
W dużej mierze są to remonty i naprawy dróg oraz budowa nowych odcinków dróg, chodników dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy Haczowa bardzo dbają o estetykę swoich posesji prywatnych, obejścia wokół domów i przydomowe ogrody odznaczają się dużą dbałością o nie oraz zachowaniem estetyki. Budujące się domy świadczą o tym, że ludzie szukający spokojnego, pięknego miejsca często wybierają Haczów, kierując się poczuciem bezpieczeństwa, dostępem do usług publicznych, dobrym startem dla dzieci w przedszkolu i szkole, a organizowane wydarzenia kulturalno – sportowe i tworzone miejsca rekreacji są zapewnieniem ciekawego spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy charakteryzują się wysoką empatią oraz troską o innych udowadniając to m.in. zaangażowaniem w utworzonym  punkcie przyjęcia uchodźców i organizowanej w 2020 r. akcji szycia maseczek.

 

Przedszkole samorządowe z rozbudowanym placem zabawPrzedszkole samorządowe z rozbudowanym placem zabawZe względu na duży udział terenów rolnych na terenie miejscowości Haczów wielu mieszkańców prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne nastawione na przetwórstwo mleczne oraz hodowlę bydła i trzody chlewnej. Wielu mieszkańców zajmuje się pszczelarstwem w przydomowych pasiekach, będących dla nich dodatkowym źródłem dochodu. W miejscowości zlokalizowane są dwa przedsiębiorstwa agroturystyczne przyjmujące turystów korzystających z urokliwych ścieżek Haczowa czy pobliskich uzdrowisk i samych Bieszczadów.

 

Warto dodać, że na terenie miejscowości znajduje się Warsztat Terapii Zajęciowej WTZ, który mieści się w rozbudowanym budynku doskonale przystosowanym dla osób niepełnosprawnych jak i opiekunów.

 

Tworzone w miejscowości Sale Pamięci, miejsca spotkań oraz cykliczne wydarzenia są ciągłą promocja kultury i dziedzictwa przekazanego mieszkańcom przez przodków. Haczów, dla mieszkających tu ludzi oraz odwiedzających jest połączeniem spokoju i bezpieczeństwa z postępem i rozwojem społeczno – gospodarczym. Jest dla wszystkich „Piękną Wsią Podkarpacką”.

Back to top