Piękna Wieś Podkarpacka

Kopiec imienia Władysława Jagiełły

JAGIEŁŁA

gmina Tryńcza

01 Ochotnicza Stra Poarna oraz Wiejski Dom Kultury w JagielleOchotnicza Straż Pożarna oraz Wiejski Dom Kultury w JagielleJagiełła to wieś położona w granicach administracyjnych Gminy Tryńcza. Założona prawdopodobnie w XV wieku, niegdyś nosiła nazwę Wola. Według legendy we wsi często bywał król Władysław Jagiełło polując w Puszczy Sandomierskiej, stąd późniejsza nazwa Jagiełła. W 1910 r. na cześć króla Wł. Jagiełły oraz upamiętnienie zwycięstwa grunwaldzkiego w Jagielle usypano kopiec, który znajduje się tutaj do dziś i ma szczególną wartość historyczną 03 Nadrzewna kapliczka Boa Mka w JagielleNadrzewna kapliczka "Boża Męka" w Jagielledla mieszkańców wsi. Na terenie Jagiełły zachowało się kilka obiektów zabytkowych, które zasługują na uwagę, są to: - dwie murowane kapliczki z końca XIX w. i lat dwudziestych XX w.- kopiec upamiętniający bitwę grunwaldzką i króla Wł. Jagiełło usypany w 1910 r.- kapliczka „Boża Męka” wrośnięta w pień potężnej sosny, ponad 7 metrów nad ziemią. Legenda mówi, ze pasyjkę z figurkami Matki Bożej, Chrystusa i św. Jana ufundował mieszkaniec Jagiełły w podziękowaniu Bogu za uratowanie przed watahą wilków. Mieszkaniec uratował życie dzięki temu, że udało mu się wejść na drzewo. Od ok. 1990 r. wiekowe drzewo zaczęło usychać.- cmentarz z czasów II wojny światowej na którym pochowane są ofiary hitleryzmu z lat 1939-1945, żołnierze sowieccy z obozu jenieckiego w Wólce Pełkińskiej i osoby cywilne. Infrastruktura techniczna – wsi Jagiełła jest w 100 % skanalizowana i zwodociągowana. Mieszkańcy wsi zaopatrywani są w wodę z ujęć głębinowych zlokalizowanych w Jagielle. Na terenie wsi funkcjonuje stacja ujęcia wody, która zaopatruje w wodę także pozostałe miejscowości na terenie gminy. Stacja  została gruntownie zmodernizowana przy udziale środków unijnych. Sieć drogową w Jagielle stanowią drogi powiatowe, gminne oraz dojazdowe do gruntów rolnych. Każdego roku drogi gminne oraz dojazdowe są remontowane. W 2021 roku wykonano szereg inwestycji przy drogach powiatowych na terenie gminy m.in. - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jagielle (od skrzyżowania w kier. Wólki Pełkińskiej) na długości 290 mb. W ostatnich latach wybudowany został także chodnik wzdłuż drogi powiatowej w centrum wsi na długości ok. 800 m, stanowiący bezpieczną trasę dla pieszych od placu kościelnego, szkoły w kierunku stadionu sportowego. Wzdłuż chodnika mieszkańcy zadbali o ukwiecenie, które latem i jesienią upiększa otoczenie.  W 2021r. dobiegła końca budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W Jagielle  zostało zamontowanych 55 lamp ulicznych. Na terenie gminy Tryńcza i okolicznych gmin wyznaczone są trzy trasy rowerowe o długościach 18 km, 36,1 km oraz 52,7 km z uwzględnieniem ważniejszych atrakcji turystycznych dostępnych dla mieszkańców oraz turystów. Szeroko rozwiniętym aspektem, który stanowi Zespół Pieni Biesiadnej Jagiellanie z JagiełłyZespół Pieśni Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagiełłyo wyjątkowości miejscowości Jagiełła jest aspekty społeczno-kulturalny wsi. W rozwój dziedzictwa kulturalnego zaangażowanych jest wiele lokalnych organizacji. Jednym z najważniejszych elementów lokalnej kultury jest coroczna wielkanocna parada Straży Grobowych – Turków. Każdego roku podczas Świąt Wielkanocnych Turki pełnią wartę przy Grobie Pańskim a w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny prezentują musztrę paradną i maszerują ulicami wsi przy akompaniamencie miejscowej orkiestry dętej. W Jagielle aktywnie funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich składające się z ponad 20 kobiet. Członkinie oprócz działalności na terenie wsi polegającej na współorganizowaniu różnych wydarzeń tj. Dzień Seniora, Powitanie Lata, Kulinarne Powitanie Jesieni, Dzień Kobiet, Spotkania Wigilijne i śniadania Wielkanocne dla samotnych i najstarszym seniorów  czy organizacja zajęć kulinarnych dla dzieci i młodzieży, uczestniczy także w większych uroczystościach takich jak: Gminne Dożynki oraz KGW Jagiełła miała przyjemność reprezentować Gminę Tryńcza na Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2019r.,  Regionalnym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy, Konkursach kulinarnych  czy Powiatowym Święcie Chleba gdzie prezentują lokalne i tradycyjne potrawy. Również od 2010r. bardzo prężnie działa  Ochotnicza Straż Pożarna, która oprócz branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów zajmuje się również  rozwijaniem wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej wśród młodzieży. OSP w Jagielle bardzo chętnie organizuje strażackie rajdy rowerowe, włącza się w akcje krwiodawstwa, strażackie popołudnia dla dzieci i młodzieży. W Jagielle dbając o rozwój kultury działa Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” powstał w 2005r. Swoimi występami ubogaca gminne imprezy oraz uświetnia uroczystości na terenie Województwa Podkarpackiego. Od 2016r. działa grupa teatralna „Debiutanci”, tworzą ją mieszkańcy wsi, którzy swoim talentem
 i zaangażowaniem uświetniają wiele  uroczystości gminnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wsi Jagiełła w wieku senioralnym, od stycznia 2021 r. funkcjonuje Klub Senior + Uczestnikami Klubu są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące obszar gminy Tryńcza. Straż Grobowa z JagiełłyStraż Grobowa z JagiełłyJagiełła to przede wszystkim bogata infrastruktura kulturalno- historyczna możemy tu  zwiedzić m.in. - Kopiec Jagiełły – usypany w 1910 roku, w 500-lecie bitwy pod Grunwaldem z 1410 roku, ku czci króla Władysława Jagiełły.- Cmentarz ofiar hitleryzmu 1939−1945 – znajdujący się w lesie w Małej 06 Koo Gospody Wiejskich z JagieyKoło Gospodyń Wiejskich z JagiełłyJagielle (Niechciałach). Kapliczka na uschniętym drzewie tzw. „Boża męka” – znajdująca się w lesie przy drodze do Gniewczyny Łańcuckiej.

Back to top