Piękna Wieś Podkarpacka

Neogotycki kościół z 1904 roku

JAŚLANY

gmina Tuszów Narodowy

Wieniec doynkowy uwity przez panie z Koa Gospody WiejskichWieniec dożynkowy uwity przez panie z Koła Gospodyń WiejskichJaślany należą do gminy Tuszów Narodowy. Wioska pochodzi z 1316 r. – jest najstarsza w gminie. Liczy 1166 mieszkańców. Posiada bogatą tradycję i historię Podczas wykopalisk na jej terenie odkryto relikty osadnictwa neolitycznego, znaleziono tu również monety rzymskie. Do IX wieku ziemie te należały prawdopodobnie do państwa Wiślan. Pierwsze informacje historyczne o miejscowości pochodzą z 1316 roku - występowała ona pod nazwą Stawogóra, a należała do rodu Bogoriów. Następnie przez wieki była częściowo królewska, a częściowo w posiadaniu różnych rodów. Po I rozbiorze Jaślany trafiły pod zabór austriacki. W czasie I wojny światowej wioska dwa razy znalazła się pod okupacją rosyjską. Za okupacji hitlerowskiej działał tu ruch oporu. Miejscowość została dwukrotnie spalona podczas działań frontowych w 1939 i 1944 roku.

Plac zabaw przy Zespole Szk w JalanachPlac zabaw przy Zespole Szkół w JaślanachDzisiejsze Jaślany to dobrze zagospodarowana i nowoczesna wieś, znana jako kuźnia talentów muzycznych, czego pokłosiem jest kapela „Jaślaniacy”, działająca przy Stowarzyszeniu „Nasze Jaślany”. Jej występy uświetniają nie tylko gminne, ale też powiatowe i wojewódzkie imprezy. Wspomniane Stowarzyszenie „Nasze Jaślany” wydało w 2021 roku piękną monografię wioski, opisującą bogactwo kulturowo-historyczne miejscowości, lokalnych działaczy i bohaterów oraz kulturę lasowiacką.

Zadbane posesje mieszkacwZadbane posesje mieszkańcówW Jaślanach aktywnie działa też Koło Gospodyń Wiejskich, które prezentuje swój dorobek przy okazji różnych wiejskich i gminnych uroczystości. Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie mają swoje regionalne lasowiackie stroje. Słyną również z umiejętności wicia pięknych dożynkowych wieńców.

Bardzo aktywnie i prężnie działa tu też jednostka OSP, wpisana do systemu KSRG, która włączyła się w pomoc Ukrainie przy zbiórce i transporcie darów oraz przy przyjmowaniu uchodźców na granicy.

Stowarzyszenie „Nasze Jaślany”, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna korzystają z różnych dotacji, celem realizowania swoich projektów. Dotacje te były pozyskiwane m.in. ze środków programu PROW, za pośrednictwem LGD Lasovia.

W wiosce funkcjonuje również Ludowy Klub Sportowy Pitmark Jaślany. Klub korzysta z dotacji z budżetu gminy na prowadzenie swojej działalności.

Mieszkańcy wioski chętnie uczestniczą w różnych inicjatywach wiejskich, takich jak koncerty i pochody patriotyczne, słynne w gminie majówki przy kapliczce Matki Bożej. Wioska oferuje również inne formy spędzania wolnego czasu dzięki m.in. placom zabaw, siłowni zewnętrznej, boiskom sportowym. Ogromnym atutem jest pełnowymiarowa hala sportowa, dzięki której wioska jest atrakcyjnym miejscem nie tylko dla mieszkańców, ale też osób spoza miejscowości, a nawet gminy. Daje możliwość organizacji profesjonalnych turniejów, rozgrywek, ale też imprez kulturalnych.

Na terenie Jaślan znajdują się również:

 • Zabytkowy neogotycki kościół z 1904 r. wraz z zespołem budynku plebanii, dzwonnicą;
 • Góra św. Anny – wg tradycji usypana na grobie chana tatarskiego, na której szczycie palono ogniska ostrzegające przed najazdem tatarów; u jej podnóża znajdują się piękne tereny zielone wraz ze sceną,
 • Kapliczka Brodzkich z XIX w. oraz mogiły żołnierzy kampanii wrześniowej
  z 1939 r. na cmentarzu parafialnym;
 • Stara przydrożna figura – krzyż na wysokim czworobocznym cokole
  z płaskorzeźbami z 1883 r.
 • Dom Ludowy z filią Gminnej Biblioteki Publicznej;
 • Dom Strażaka ze świetlicą – siedziba OSP i Koła Gospodyń Wiejskich
 • Zespół Szkół obejmujący szkołę podstawową i przedszkole wraz ze świetlicą dla dzieci,
 • Stacja Uzdatniania Wody z monitorowanymi studniami

Jaślany to wioska zadbana, czysta i bardzo ładnie usytuowana. Znajdują się tu nowe i w większości odnowione domy jednorodzinne. Mieszkańcy dbają o swoje posesje i tereny przydrożne. Wiele domowych gospodarstw posiada przydomowe, piękne i kolorowe ogrody. Wioska jest urokliwa i podziwiana przez turystów, którzy często korzystają z podmiejskich mniej ruchliwych dróg w ramach turystyki rowerowej.

Penowymiarowa hala sportowa dajca moliwo organizacji profesjonalnych turniejw i rozgrywekPełnowymiarowa hala sportowa, dająca możliwość organizacji profesjonalnych turniejów i rozgrywekMiejsca użyteczności publicznej są odnowione, zadbane i bezpieczne dzięki chodnikom i oświetleniu. Na terenie miejscowości rosną sosny, brzozy i wiekowe lipy, które tworzą specyficzny klimat. Miejscowość posiada tereny leśne, w których dominują krzewy iglaste.

Jaślany dzięki różnym atutom, ale też ludziom mają swój specyficzny, wyjątkowy i niepowtarzalny charakter.

Back to top