Piękna Wieś Podkarpacka

Kościół w Ostrowie w gminie Radymno

OSTRÓW

gmina Radymno

01 Szkoa Podstawowa im w Michaa Archanioa w OstrowieSzkoła Podstawowa im w Michała Archanioła w Ostrowie, która w latach 2017-2020 przeszła gruntowną modernizacje, dzięki środkom RPO WP 2014-2020 i Gminy Radymno

Mieszkańców cechuje niezwykła gościnność i pracowitość. Obie te cechy pozwalają na realizację wielu cennych inicjatyw społecznych. W Ostrowie działa kilka organizacji pozarządowych, takich jak Zespół Pieśni i Tańca Ostrowiacy, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Klub Sportowy ,,Łęk Ostrów”, Parafialne Koło Caritas, Akcja Katolicka, Grupa biblijno – liturgiczna oraz Rada Parafialna. Wiele z tych organizacji ma już kilkudziesięcioletnią historię i tradycje. Bardzo prężnie działa Szkoła Podstawowa im. św. Michała Archanioła, w której skupiają się dzieci i młodzież, a także ich rodzice i sympatycy. Wszystkie organizacje potrafią ze sobą współpracować, jednocząc się wokół wspólnego celu, jakim jest polepszenie jakości życia w Ostrowie.

 

02 wietlica wiejska w OstrowieŚwietlica wiejska w Ostrowie malunki na ścianie nawiązują do tradycji ludowych pielęgnowanych przez Zespół Pieśni i Tańca Ostrowiacy, który ma w budynku swoją siedzibę.Stacja PKP OstrówStacja PKP Ostrów - całkowicie odnowiona w roku 2017, dzięki środkom z PO IŚ 2014-2020Ostrów charakteryzuje bardzo dobry stan infrastruktury technicznej. Mieszczą się tutaj całkowicie przebudowana szkoła z przedszkolem oraz kompleksem rekreacyjno – sportowym, odnowiona świetlica wiejska z placem zabaw i siłownią zewnętrzną, piękny kościół pw. Najświętszej Maryi Panny z przyległym ogrodem biblijnym, stadion sportowy wraz z szatnią oraz siedzibą OSP. Przez Ostrów przebiega kilkanaście kilometrów dróg asfaltowych, które są dobrej jakości. Prawie wszystkie drogi dojazdowe do domów są oświetlone nowoczesnym ledowym oświetleniem ulicznym. Przez wieś przebiega również zmodernizowana linia kolejowa z całkowicie odnowionymi peronami dla podróżnych.

 

Ostrów wyróżnia rolniczy charakter, gdyż na terenie miejscowości położone są wysokiej jakości grunty, głownie klasy I i II i III. Ostrowscy rolnicy uprawiają ziemniaki, zboża i kukurydze. Maszyny, którymi dysponują są nowoczesne, zaś gospodarstwa cechuje wysoki poziom jakości.  

 

Przez Ostrów płynie potok Łęg Rokietnicki, który wpływa bezpośrednio do Sanu. Wzdłuż rzek znajdują się cenne przyrodniczo gatunki roślin i zwierząt.  Mieszkańcy Ostrowa wykazują niezwykłą dbałość o estetykę przestrzeni wokół własnych gospodarstw, co bezpośrednio przekłada się na dbałość wokół miejsc publicznych. Zdecydowana większość ogródków i terenów przydomowych jest pięknie zagospodarowana poprzez różnorodne nasadzenia, rośliny, altany, pergole, kapliczki, a także place zabaw dla dzieci. W ostatnich latach wielu mieszkańców dokonało termomodernizacji domów, co świadczy o dużej dbałości o kwestie ekologiczne. Wyrazem tej troski jest zrealizowany przez miejscową grupę Caritas projekt ,,Laudato Sii” w postaci utworzenia ogrodu biblijnego w Ostrowie. W ogrodzie zostały zasadzone miododajne rośliny ukazujące piękno i bogactwo lokalnej roślinności.

 

Ogród biblijny w OstrowieOgród biblijny w Ostrowie, który powstał w ramach projektu ,,Laudato Sii”Potwierdzeniem dbałości o kwestie ekologiczne jest również zrealizowany projekt parasolowy odnawialnych źródeł energii, prowadzony przez Gminę Radymno i cieszący się dużą popularnością wśród mieszkańców Ostrowa.

 

Teren rekreacyjny w OstrowieTeren rekreacyjny w Ostrowie, który powstał w 2022 roku w ramach środków PO Rybactwo i Morze oraz Gminy Radymno. Wiele osób odwiedzających miejscowość jest pod wrażeniem ostrowskiej gościnności, pracowitości, dbałości o estetykę otoczenia, a także zaangażowania w sprawy społeczne Ostrowa. Na uwagę zasługuje także przywiązanie do wielopokoleniowych tradycji ludowych, kultu religijnego oraz bardzo dobry stan infrastruktury technicznej.

Back to top