Piękna Wieś Podkarpacka

Rakszawa z lotu ptaka

RAKSZAWA

gmina Rakszawa

Zabytkowy koci pw Podwyszenia Krzya w w RakszawieZabytkowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża w w RakszawieAspekty infrastrukturalne:

Miejscowość Rakszawa jest malowniczą wioską położoną w gminie Rakszawa w powiecie łańcuckim, pomiędzy miastem Łańcut a miastem Leżajsk. Pierwsza udokumentowana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1585 roku. Rakszawa jest typem wsi łańcuchowej. Domy budowano w równych odstępach w jednym kierunku przez cała długość drogi. Nazwa wsi Rakszawa tradycyjnie wiąże się z rakiem oraz szuwarami.

Rakszawa to spokojna okolica, miejsce z tradycjami sukienniczymi, a przede wszystkim miejscowość, która się rozwija i inwestuje w infrastrukturę. Przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje  w zdecydowany sposób zmieniły wizerunek miejscowości.

W Rakszawie znajduje się 70 obiektów zabytkowych i archeologicznych, 3 kościoły, Ośrodek Zdrowia, Publiczny Żłobek, przedszkole publiczne i prywatne, 3 szkoły podstawowe i technikum. W miejscowości funkcjonuje dom kultury oraz świetlica wiejska z bogatą ofertą kulturalno-społeczną. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna, oświetlenie drogowe, chodniki i przejścia dla pieszych zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom.

Bogata infrastruktura sportowa to 4 sale gimnastyczne, stadion sportowy, 5 placów zabaw,    3 siłownie plenerowe, altana rekreacyjna na 50 osób. Rakszawa posiada 4 szlaki Nordic Walking, ścieżki dydaktyczne, urokliwy las Brzeźnik ze stawami i ścieżkami spacerowymi,     5 punktów widokowych.

Las Brzeźnik w RakszawieLas Brzeźnik w RakszawieKopalnia piasku w RakszawieKopalnia piasku w RakszawieNa terenie miejscowości istnieje wysoce rozwijających się przemysł i można powiedzieć wyróżniający się w kraju. To właśnie w Rakszawie ulokował się największy z browarów spółki Van Pur – największego w Polsce browaru z polskim kapitałem, jednego z największych eksporterów piwa w Europie. Firma wznowiła tradycje piwowarskie istniejące na tych terenach od XVII wieku. Przez 300 lat niewielkie zakłady browarnicze warzyły tu lokalne piwa. Na bazie wody dostarczanej przez gminną spółkę „Energokom Sp. z o.o.” produkowane jest prawie 2 mln hektolitrów piwa rocznie, stawiając browar w Rakszawie       w czołówce produkcji w Polsce. Browar ma też swoją wiodącą markę lokalną. Piwo z Rakszawy trafia do odbiorców z całego świata, nieobcy jest dla niego rynek Chiński, Północno-Afrykański czy Amerykański. Browar w Rakszawie posiada własną rozlewnię puszek, butelek szklanych oraz jedną  z najnowocześniejszych w Europie linię produkcyjną i rozlewniczą butelek PET.

Podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców Rakszawy sprawuje Ośrodek Zdrowia w Rakszawie. Ponadto funkcjonuje tutaj gabinet rehabilitacji i apteki. Oprócz tego na terenie Rakszawy znajduje się Środowiskowy Ośrodek Samopomocy dziennego pobytu dla osób dorosłych.

Aspekty estetyki wiejskiej, ekologiczne (stan budynków, wygląd posesji prywatnych):

Środowisko naturalne Rakszawy jest bardzo bogatym i różnorodnym siedliskiem zarówno roślin jak i zwierząt. Cześć miejscowości Rakszawa znajduje się w Brzóźniańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Gmina bierze udział w programach ekologicznych. W 100-letnią rocznicę niepodległości
w Rakszawie zostało zasadzonych 100 sztuk drzew miododajnych.

Gmina realizowała dwie edycje konkursu dla mieszkańców w latach 2020 i 2021 pod hasłem „Najpiękniejszy ogród”, którego celem było wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów prywatnych posesji w celu poprawy wizerunku miejscowości.

Oglnodostpne boisko i plac zabaw w Rakszawie Szkoa Podstawowa nr 3 w RakszawieOgólnodostępne boisko i plac zabaw w Rakszawie Szkoła Podstawowa nr 3 w RakszawieGmina realizuje program bezpłatnego usuwania azbestu z prywatnych posesji.          
W ramach tego programu skorzystało już kilkaset osób z Rakszawy.

Kilkadziesiąt mieszkańców Rakszawy skorzystało z dotacji udzielanej przez Gminę Rakszawa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków co wpłynęło znacząco na ochronę środowiska.

Aspekty społeczno-kulturalne wsi (działające stowarzyszenia, cykliczne imprezy, dbałość o kulturę i tradycję):

W Rakszawie funkcjonuje prężnie 16 lokalnych organizacji: (stowarzyszenia, fundacje, OSP, KGW). Miejscowość Rakszawa ma bogate tradycje włókiennicze. W połowie XIX wieku w miejscowości odnotowano 100 sukienników trudniących się wyrobem czarnego i brązowego sukna. W Rakszawie w latach 1912-2005 funkcjonowała Fabryka Sukna w Rakszawie. Do dnia dzisiejszego w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie realizowane są zajęcia i pikniki związane z  tkactwem kultywujące tradycje sukiennicze. Dla upamiętnienia bogatych tradycji ruchu ludowego w Rakszawie w 1998 roku wzniesiono w centrum miejscowości pomnik Wincentego Witosa-Ojca niepodległości. Miejsce to upamiętnia lata 1932 i 1933, kiedy miały miejsce dwa wiece z udziałem Wincentego Witosa. Było to wydarzenie, które miało ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej w tamtym okresie.
W miejscowości realizowane są projekty o tematyce związanej z cennymi zasobami turystycznymi (trasy Nordic Walking, ścieżki dydaktyczne, Miejsce Obsługi Rowerzystów  na szlaku tras rowerowych Green Velo). Wydawane są również publikacje (mapy, pocztówki, książki, foldery) kultywujące lokalne tradycje i promujące walory turystyczne oraz lokalny kwartalnik „Kurier Rakszawski”.

Oglnodostpny Plac zabaw i siownia plenerowa w RakszawieOgólnodostępny plac zabaw i siłownia plenerowa w RakszawieWśród mieszkańców Rakszawy rozwijają się liczne pasje kulturowe, kolekcjonerskie, sportowe. Pełnym pasji kolekcjonerem jest mieszkaniec Rakszawy, kolekcjoner pojazdów militarnych i zabytkowych, który ma już w swojej kolekcji ponad 60 samochodów.

Back to top