Piękna Wieś Podkarpacka

Widok na centrum miejscowości Zgłobień z lotu ptaka

ZGŁOBIEŃ

gmina Boguchwała

Zdjęcie budynku za drzewamiWidok na zespół dworsko-parkowy w ZgłobniuAspekty infrastrukturalne

 

Sołectwo Zgłobień położone jest w Gminie Boguchwała, wzdłuż drogi powiatowej Rzeszów-Iwierzyce, w północnej partii Pogórza Strzyżowskiego, 11 km na południowy-zachód od Rzeszowa. Powierzchnia Sołectwa to: 1307,46 ha. W sierpniu 2022 r. Zgłobień zamieszkiwało 1575 osób.

W centrum miejscowości znajdują: się Szkoła Podstawowa, wybudowana w 1975 r., Dom Kultury z 1968 r. oraz Ośrodek Zdrowia z 1978 r. Na zboczu doliny znajduje się zespół zabudowań podworskich i kościół. W skład zespołu wchodzą: dwór, dawny czworak, spichlerz - obecnie siedziba Muzeum Okręgowego oraz park.

Najstarszą budowlą jest dawny spichlerz (pierwotnie dwór obronny), zbudowany w drugiej połowie XVI w. Jest to nieduży budynek murowany z kamienia i cegły, sklepiony z zachowaniem detali renesansowej architektury. Od kilkunastu lat jest własnością Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Obecnie mieści się tam Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych.

Po przeciwnej stronie zespołu znajduje się "nowy" dwór zbudowany w I połowie XIX w. Obecnie jest on siedzibą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Całość otoczona jest resztkami parku krajobrazowego z XVII-XIX wieku.

W pobliżu znajduje się kościół parafialny p.w. św. Andrzeja, pierwotnie barokowy, zbudowany w 1741 roku, rozbudowany w latach 1909-1929. Wewnątrz znajduje się polichromia z 1957 roku malowana przez Stanisława Jakubczyka i Jana Standy. Obok kościoła rośnie okazała lipa - pomnik przyrody (410 cm w obwodzie).

W Zgłobniu funkcjonuje Szkoła Podstawowa oraz punkty przedszkolne. Przy szkole znajduje się, wybudowane w 2022 r. boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw.

Sołectwo posiada też boisko piłkarskie, na którym swoje mecze rozgrywa klub Ludowy Klub Sportowy Mark-Bud „Iskra” Zgłobień (klasa okręgowa).

Zgłobień posiada rozbudowaną infrastrukturę drogową – droga powiatowa i drogi gminne oraz linie oświetlenia ulicznego. Połączenia komunikacyjne z pozostałymi częściami gminy oraz miastem Rzeszów zapewnia MKS i PKS Rzeszów. W sołectwie funkcjonują ośrodek zdrowia, punkty handlowe i usługowe. Na terenie sołectwa działalność gospodarczą prowadzi 80 przedsiębiorców.

Sołectwo znajduje się na trasie 27-km niebieskiego szlaku rowerowego. Na trasie tej ścieżki krajoznawczej można odpocząć w wiacie turystycznej, znajdującej się na granicy Zgłobnia i Niechobrza.

 

Aspekty estetyki wiejskiej, ekologiczne oraz społeczno-kulturalne

W centrum miejscowości znajduje się park, który został zrewitalizowany w 2021 r. Zakres rewaloryzacji objął zagospodarowanie istniejących terenów zielonych (nasadzenia zieleni, w tym wykonanie ogrodu sensorycznego) oraz szereg prac budowlanych.

W sołectwie działa Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, który jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych oraz imprez rozrywkowych. Swoją filię w sołectwie posiada także Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale.

Widok wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w Zgłobniu.      Widok wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w ZgłobniuKoło Gospodyń Wiejskich działające w Zgłobniu powstało w maju 1945 roku. Obecnie liczy ok. 45 członkiń w różnym wieku. KGW wzbogaca życie kulturalne wsi oraz gminy.

W sołectwie działa jednostka OSP, powstała w 1912 roku. OSP liczy 25 członków oraz drużynę młodzieżową. Strażacy uczestniczą również w uroczystościach kościelnych, państwowych, kulturalnych i sportowych.

W 1982 r. powstał zespół ludowy "Jubilatki". Zespół ma bogaty repertuar, a w swojej działalności zdobył wiele nagród i wyróżnień.

ChórZdjęcie członków Chóru „Risoluto” podczas uroczystości w kościele w ZgłobniuOd 2013 r. działa Chór "Risoluto", początkowo jako chór parafialny. Po krótkim czasie zespół nawiązał współpracę z LOK "Wspólnota" w Zgłobniu. Chór prężnie działa, wzbogacając swoim śpiewem różnego rodzaju uroczystości.

W Zgłobniu funkcjonuje również Warsztat Terapii Zajęciowej. Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej rozpoczęło swoją działalność w 1994 roku. Jej główny cel to wieloprofilowa pomoc skierowana do młodzieży niepełnosprawnej. Uczestnicy Warsztatu zdobywają umiejętności życia codziennego i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

Warto wspomnieć, w Zgłobniu urodził się Tadeusz Nalepa - jeden z najwybitniejszych twórców polskiej muzyki rozrywkowej, ojciec polskiego bluesa. W 2022 r. odbyły się uroczystości związane z nadaniem parkowi w Zgłobniu imienia tego wybitnego artysty.     

   

Edukacja, przedsiębiorczość (rolnictwo ekologiczne), rozwiązania „smart”

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu realizuje szereg projektów edukacyjnych. Dzięki temu otrzymała między innymi dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego (laptopy, tablice interaktywne, wizualizer, drukarki, oprogramowanie).

Zdjęcie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej podczas spotkania w zabytkowym dworze w Zgłobniu.Zdjęcie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej podczas spotkania w zabytkowym dworze w ZgłobniuSołectwo Zgłobień dysponuje maszyną (zakupioną na użytek mieszkańców) do produkcji oleju. Dla mieszkańców przeprowadzane były spotkania, gdzie każdy z uczestników mógł zobaczyć proces produkcji oleju i  sposób działania  niniejszej maszyny.

Malowanie w plenerzeZdjęcie uczestników zajęć malarskich odbywających się w parku przy zabytkowym dworku w ZgłobniuW Zgłobniu organizowano również spotkania informacyjno-edukacyjne związane z wypracowaniem zasad funkcjonowania systemu poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego oraz promocji idei SMART CITY.

Back to top